ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG - MUA BÁNH TẶNG BÁNH

16/04/2021 16:57


ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG - MUA BÁNH TẶNG BÁNH

 

ƯU ĐÃI GIỜ VÀNG - MUA BÁNH TẶNG BÁNH

Chương trình diễn ra vào các ngày thứ 2-4-6 (từ 15h30 - 22h00 các ngày bắt đầu từ 20/04/2021 đến hết 20/05/2021).

Áp dụng cho các loại bánh trừ bánh ổ và cookies.

Đặc biệt: sản phẩm tặng tương đương giá trị tổng bill thanh toán.